BRUGSBETINGELSER

ANSVARSFRASKRIVELSE

Selv om Flexiteek træffer alle rimelige foranstaltninger, for at alle materialerne på denne side er korrekte, kan vi ikke garantere nøjagtigheden, og Flexiteek påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller ægtheden af de oplysninger der findes på denne side.

Flexiteeks hjemmeside: kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi hverken anerkender eller påtager os ansvaret for indholdet eller privatlivspolitikkerne på disse sider.

De foreslåede oplysninger er blevet givet i god tro, baseret på praktisk erfaring og forsøgsperioder under lokale forhold. Kundernes arbejdsbetingelser ligger uden for vores kontrol, og vi kan ikke påtage os ansvaret for resultaterne af brugen af dette produkt. Vi kan sætte dig i forbindelse med uafhængige montører, der kan montere dit dæk mod yderligere betaling. Flexiteek International AS, Flexiteek International AB, Flexiteek Americas Inc, Flexiteek OceaniaPty Ltd, eller deres agenter påtager sig intet ansvar eller forpligtelse i forhold til den måde, hvorpå du udfører disse foreslåede metoder. Vores varemærke dækker Flexiteek og dets verdensomspændende patenter.

MEDDELELSE OMKRING OPHAVSRETTIGHEDER

Alle rettigheder forbeholdes. Alle tekster, billeder, grafik, animation og andre materialer på denne hjemmeside er underlagt ophavsretten og andre intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende Flexiteek og deres licensgivere. Flexiteek ejer ophavsrettighederne til udvælgelse, koordinering og arrangering af materialer på denne hjemmeside. Dette materiale må ikke kopieres, omvendt konstrueres, dekompileres eller adskilles til kommerciel brug eller distribution, og dette materiale må heller ikke ændres eller videresendes til andre hjemmesider uden skriftlig tilladelse. Enhver uautoriseret brug af dette materiale vil krænke Flexiteeks intellektuelle ejendomsrettigheder. rights.

MEDDELELSE OMKRING VAREMÆRKER

Flexiteeks varemærker, logoer og subsidiære navne der vises på denne hjemmeside, medmindre andet er angivet, er varemærker tilhørende Flexiteek eller tilknyttede virksomheder. Brug eller misbrug af disse varemærker eller ethvert andet indhold på denne hjemmeside, medmindre andet er fastsat i disse Brugsbetingelser, er strengt forbudt. Intet indeholdt på hjemmesiden skal opfattes som tildeling, gennem antydning, antagelse eller på anden vis, af nogen som helst licens eller rettighed til at anvende Flexiteeks varemærke uden en forudgående skriftlig tilladelse fra Flexiteek.

Ethvert indhold, der er downloadet fra eller på anden måde anskaffet via denne hjemmeside, leveres på eget ansvar, og du er eneansvarlig for eventuelle skader på dit computersystem eller datatab som følge af denne brug, herunder, men ikke begrænset til, skader som følge af computervirus.

Oplysningerne indeholdt på denne hjemmeside kan ændres uden varsel. International AB. All rights reserved.

Copyright © 2000-2020 Flexiteek International AB. Alle rettigheder forbeholdes.

Opdateret d. 7. dec. 2020 af Flexiteek International AB.

{(39646 + 22)}

Trees planted to date

Menu